Restaurang Willgott

Tillsammans med arkitekt Mats Jakobsson inreddes ny restaurang i Luleå. Från servetter till väggdekor.