Om konstnärliga gestaltningarna ( överst ) i Sunderby sjukhus kan man läsa i broschyr från Region Norrbotten: ”Varje trapphus har fått en egen färg och ett eget formspråk där inspirationen hämtats från frön, frukter, kottar, bär, skog, åker och älv. Vid trapphusen på gatuplanet lyser skulpturerna runt pelarna som ledfyrar och vägleder besökarna. Färg och form upprepas lekfullt. ” / Anders Westerberg. Foto: Erik Holmstedt